Navigace

Obsah

Projektový den ŠD "Komunikace v mateřské jazyce"

V měsíci dubnu nás navštívily pracovnice knihovny, které se v rámci projektového dne zaměřily na podporu čtenářství, na rozvíjení pozitivního vztahu ke knihám, na rozvoj čtenářské gramotnosti, čtenářských návyků, slovní zásoby a komunikačních dovedností.

Lektorka vedla svým výkladem podloženým mnoha ukázkami žáky k individuálnímu prožitku ze čtení knihy. Předložila dětem mnoho zajímavých knížek, předala jim informace o knihovně a o možnosti stát se aktivním členem.