Navigace

Obsah

Projektový den ZŠ "Podpora kariérového poradenství pro žáky"

Projektový den se uskutečnil 1. 10. 2020 a jeho cílem bylo seznámit děti s profesí zahradního architekta.
Děti si tak mohly vyzkoušet manipulaci s různými materiály, uvědomit si význam zeleně v obci a její úpravu a zapojit tak více smyslů do vnímání každodenního okolí.
Žáci poznali nebo si připomněli pozoruhodná místa ve vsi. Poznatky byly spojeny s praktickými činnostmi tak, aby si tato místa a činnosti lépe zapamatovali.
V prostorách školy byla následně uspořádána výstava skupinových i individuálních prací inspirována touto procházkou.