Navigace

Obsah

O nás

Informace o mateřské škole:

Mateřskou školu provozuje od roku 1998 Obecní úřad Semanín a od ledna 2003 patří do právního subjektu společně se Základní školou Semanín.

Budova je po rekonstrukci, patrová, má dvě třídy.  Velkou předností je překrásná zahrada doplněna dřevěnými hracími prvky.

Třídy jsou heterogenní, smíšené (v jedné třídě věkově od 2. let - do 4.let dítěte a v druhé třídě jsou děti od 4. - do 6. let předškolního věku). Kapacita nyní jedné třídy je 22. dětí a druhé třídy zatím 20 dětí. K mateřské škole patří školní jídelna.

Cílem pedagogů je: osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy s výrazným zaměřením na ekologickou výchovu. Pracujeme podle předem připraveného ŠVP (školního vzdělávacího programu, s některými prvky "Začít spolu".

Provozní doba mateřské školy je od 6.15 hod - 16.15 hod.

Organizace dne:
6.15 - 8.30 scházení dětí a uzamčení MŠ
blok činností (zájmové činnosti, využití center aktivit)
8.30 - 8.45 ranní cvičení
8.45 - 9.00 hygiena, svačina
9.00 - 9.45 řízená a spontánní činnost, hra, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, pohybové aktivity, relaxace, jóga,..
10.00 - 11.30 pobyt venku
11.30 - 12.00 hygiena, oběd
12.00 - 12.30 hygiena
12.30 - 13.45 odpočinek, spánek
13.45 - 14.15 hygiena, svačina
14.15 - 16.15 odpolední zájmové činnosti, odchod dětí