Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Příspěvek na školní pomůcky pro děti s trvalým bydlištěm v Semaníně

Čerpání příspěvku pro žáky základní školy Semanín celý text

ostatní | 26. 6. 2022 | Autor: Administrátor webových stránek

Oznámení o konání zvláštního zápisu, Žádost o přijetí dítěte

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2
Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» - освіта
Заява про зарахування дитини до початкової школи

celý text

ostatní | 8. 6. 2022 | Autor: Administrátor webových stránek

Poděkování

Dětský den v Kozlově celý text

ostatní | 7. 6. 2022 | Autor: Administrátor webových stránek

Ukončení platby stravného

Úhrada stravného
celý text

ostatní | 2. 6. 2022 | Autor: Administrátor webových stránek
#

Školní akademie

Vystoupení pro maminky celý text

ostatní | 12. 5. 2022 | Autor: Administrátor webových stránek

Zápis do 1. třídy na školní rok 2022/23

Zápis do 1. třídy ve školním roce 2022/23
On -line spuštěn na stránkách základní školy od 1. 4. 2022
https://www.zssemanin.cz/zakladni-skola
Osobní 25. a 26.4. 2022 od 13.30 v budově školy celý text

ostatní | 1. 4. 2022 | Autor: Administrátor webových stránek

Matematický klokan

Školní kolo matematické soutěže pro mladší(Cvrček) a starší ročníky(Klokan) celý text

ostatní | 22. 3. 2022 | Autor: Administrátor webových stránek

Informace k opravným zkouškám

Bohužel ne úplně všem žákům se podařilo proplout úskalími druhého pololetí tak, aby byli hodnoceni ve všech předmětech stupněm alespoň dostatečný. Pokud měli nedostatečnou jednu nebo dvě, mohou vykonat na konci prázdnin opravné zkoušky a pokud uspějí, postoupí do vyššího ročníku. celý text

ostatní | 25. 6. 2021 | Autor: Administrátor webových stránek

Anonymizované výsledky k zápisu do ZŠ Pramínek

Vážení rodiče,
v přiloženém souboru naleznete výsledky zápisu žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 dle přidělených registračních čísel. celý text

ostatní | 26. 4. 2021 | Autor: Administrátor webových stránek

Zápis do I. třídy - pozor změna!!!

Dobrý den,
přihlášky k zápisu do 1. třídy a veškeré potřebné dokumenty odevzdávejte v Kulturním centru z důvodu dosud neukončené rekonstrukce Základní školy.
Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 15. 4. 2021 | Autor: Administrátor webových stránek

Zajištění průběhu a organizace testování ve škole

Vážení rodiče,
od příštího pondělí se bude ve škole testovat 2x týdně antigenními testy (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně v prostorách školy a to proto, aby byla případná nákaza ve třídě co nejdříve odhalena. celý text

ostatní | 8. 4. 2021 | Autor: Administrátor webových stránek

Návrat do ZŠ Pramínek

Vážení rodiče,
od 12. dubna bude na naši škole probíhat prezenční výuka pro všechny ročníky.
Podrobné informace naleznete v přiložených přílohách.

Pro aktuální dění sledujte naše webové stránky. celý text

ostatní | 6. 4. 2021 | Autor: Administrátor webových stránek

Dokument MŠMT - první fáze otevření ZŠ a MŠ včetně režimových opatření

Vážení rodiče,
v příloze naleznete dokument vydaný MŠMT, který popisuje první fázi plánovaného otevření ZŠ a MŠ a režimová opatření.
Další informace jsme prozatím neobdrželi.
Sledujte i nadále naše webové stránky.
celý text

ostatní | 29. 3. 2021 | Autor: Administrátor webových stránek

Zápis do do 1. ročníku ZŠ Pramínek Semanín na školní rok 2021-2022

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením v základních školách se Zápis k povinné školní docházce uskuteční na naší škole v souladu s právními předpisy, ale v současné neobvyklé situaci bude organizován jiným způsobem, než jsme byli zvyklí v minulých letech.  celý text

ostatní | 12. 3. 2021 | Autor: Administrátor webových stránek

Domácí úkoly k distanční výuce

Vážení rodiče,
domácí úkoly Vám budou zaslány emailem, případně předány na základě individuální domluvy s příslušným vyučujícím k danému předmětu.
Vypracované úkoly máte možnost odevzdávat dle požadavků učitelky v pátek mezi 8:00 - 9:00 hodinou k rukám paní Klementové v prostorách školy celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Administrátor webových stránek

Omezení provozu ZŠ a MŠ Pramínek od 27.2. až do odvolání

Vážení rodiče,
celý text

ostatní | 27. 2. 2021 | Autor: Administrátor webových stránek

Zpřísnění přijatých krizových opatření

Vážení rodiče,
od 27. prosince přejde Česká republika do 5. stupně PES. Vláda proto schválila odpovídající přísnější opatření, která mají platit až do 10. ledna 2021. V důsledku tohoto bude od 4.1.2021 zahájena prezenční výuka pouze pro 1.,2., a 3. třídu ZŠ Pramínek, Semanín. Stravování ve školní jídelně a školní družina bude probíhat za standartních podmínek. U žáků 4. a 5. třídy se výuka řídí distanční formou. celý text

ostatní | 2. 1. 2021 | Autor: Administrátor webových stránek

Volné dny v ZŠ Pramínek

Na základě usnesení č.1335 přijala vláda ČR krizové opatření a zakázala osobní přítomnost žáků základních škol. Na základě tohoto stanovilo MŠMT od 21. - 23. prosince 2020 volné dny.
Žákům se ve ve volných dnech školní stravování neposkytuje. celý text

ostatní | 16. 12. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

Návrat 4-5 třídy od 30.11.2020

Vážení rodiče,
od pondělí 30. 11. 2020 bude znovu zahájena prezenční výuka pro všechny ročníky prvního stupně. Výuka začíná v 7:30. Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně pobytu ve školní družině. Doporučujeme dvě až tři roušky na den uložené v igelitovém sáčku. I nadále je zakázán zpěv a tělesná výchova, namísto těchto předmětů bude na základě rozhodnutí třídního učitele zařazen pobyt na čerstvém vzduchu nebo výuka dle individuálních potřeb žáků. Stravování ve školní jídelně bude probíhat za podmínek stanovených MŠMT. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně mají již první den přihlášen oběd. Pokud do školy nepůjdou, žádáme o odhlášení u paní Tůmové. Školní družina bude probíhat v běžném režimu za dodržení pravidel homogenity skupiny, stejné jako ve třídě. Z důvodu epidemiologického opatření je nezbytné pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny a proto doporučujeme zajistit dětem teplé oblečení.
Děkujeme
celý text

ostatní | 22. 11. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

Návrat do školních lavic ZŠ Pramínek od 18.11.2020

Vážení rodiče,
žáci 1.,2. a 3. tříd nastoupí k prezenční výuce ve středu 18.11.2020. Výuka začíná v 7.30h. Každý žák bude mít 2 roušky na den plus igelitový sáček na použitou roušku. Žáci mají roušky povinné po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace jídla a pití. Dítě bez roušky nebude vpuštěno do prostor školy!!! Prosíme, předcházejte těmto patovým situacím. Školní družina bude v běžném provozu pouze s tím rozdílem, že budou vytvořena 2 oddělení, aby nedocházelo ke kontaktu žáků 1. tř. s žáky 2. a 3.tř.
Všichni žáci, kteří chodí na obědy do ŠJ, jsou od středy ke stravování přihlášeni, pokud z nějakého důvodu nepřijdou do školy, odhlaste jim obědy u pí Tůmové.
Děkujeme celý text

ostatní | 16. 11. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

I. stupeň i nadále uzavřen

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády se žáci v pondělí 2. listopadu do škol nevrátí. I nadále bude pokračovat distanční výuka, která je dle školského zákona povinná.
O organizaci distanční výuky Vás budeme informovat prostřednictvím webu a e-mailu - prosím věnujte jim zvýšenou pozornost.
celý text

ostatní | 30. 10. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

Informace k omezením od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,
s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. vláda omezuje:
- provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole včetně školních družin.
Mateřské školy jsou stále v provozu.
Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. nebude povinné distanční vzdělávání.
Žáci obdrží domácí práci na období od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 od svých učitelů dnes tj. v úterý 13. 10. 2020.
Dále prosíme, sledujte své e-mailové adresy, které jste škole poskytli na začátku školního roku, mohou se zde postupně objevovat doplňující a procvičovací cvičení, která učitelé budou zasílat.
Pokud bude tato situace přetrvávat i v měsíci listopadu, (po podzimních prázdninách) budeme Vaše adresy plně využívat.
Škola se snaží získat technické vybavení na distanční výuku. Jakmile to bude možné, přejdeme na online výuku.

Školní stravování: školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje do jídlonosičů v prostorách školní kuchyně, v době od 10:45 – 11:00.
Pokud možnost stravování nevyužijete, odhlaste obědy u vedoucí školní jídelny (paní Tůmová 731 064 670).


Mgr. Michaela Veselá, ředitelka školy
celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

Informace pro zákonné zástupce dětí, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí

Na základě Usnesení vlády ČR č. 414/2000 ze dne 12. října 2020 o přijetí krizových opatření se pro vykonávaní nezbytné péče pro děti ve věku do 10 let (školou povinné děti), jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí určuje Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová.
Vybrané profese:
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci určené školy (tj. Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice), bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky této školy.
Místo:
- Školní družina (oddělení P. Venclové)
- Zvonek je umístěn na dveřích levé budovy vzhledem k pomníku
Doba provozu:
- Pondělí až pátek od 7:00 hod do 16:00 hod, oběd je zajištěn
- Začátek provozu od středy 14.10. 2020 v 7:00 hodin
Bližší informace a podmínky k přijetí naleznete na webové stránce Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice.
Nutnost objednání služby předem (předešlý den do 18:00 hodin na e-mailu: darina.hublova@zs-habrmanova.cz).


celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

Školní projektový den

Dne 29.9.2020 proběhne výuka v rámci projektu Šablony II "Podpora kariérového poradenství pro žáky" zaměřena na sázení stromů. Vzhledem ke chladným ránům doporučujeme teplé a pohodlné oblečení včetně kvalitní obuvi. celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče, neposílejte do školy nastydlé děti s rýmou. Virózy se velice rychle šíří nejen mezi dětmi, ale i mezi zaměstnanci školy. Pokud nebude toto upozornění respektováno, může nastat situace, kdy nebude, kdo by děti učil a pečoval o ně ve školní družině. Nastydlé a nedoléčené děti často chodí do školy z důvodu, že rodiče nemají hlídání a potřebují být v zaměstnání. Není v silách školy toto tolerovat a zároveň zvládat nemocnost. V konečném důsledku pak nakonec ještě škola čelí kritice ze strany rodičů, že učitelky jsou stále nemocné a nechce se jim učit. Abychom předešli podobným nedorozuměním, prosíme Vás o korektní přístup, spolupráci a respektování tohoto upozornění.
Děkujeme za pochopení
Mgr. M. Veselá
ředitelka ZŠ a MŠ Pramínek, Semanín
celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

Vycházka přírodou

Vážení rodiče, ve středu dne 16. 9. 2020 v dopoledních hodinách se naše škola vypraví na přírodovědnou vycházku do lesa „Poznávám přírodu“. Věci s sebou – kvalitní obuv, sportovní oblečení, svačinu, pití, košík, příborový nůž. Učebnice a pracovní sešity včetně psacích potřeb zanechte doma. celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

Roušky ve společných prostorách ZŠ Pramínek

Vážení rodiče,
na základě vládního nařízení bych Vás ráda informovala o povinnosti nošení roušky nebo jiné ochrany dýchacích cest ve společných prostorách v budově ZŠ (Kulturní dům) a to s účinností od 10.9.2020. Při vyučovací hodině si děti mohou roušku odložit. Prosím vložte roušku do uzavíratelného sáčku.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

Informace pro rodiče - školní rok 2020/2021

Žádost o poskytnutí součinnosti týkající se snížení rizika šíření nemoci Cowid-19. celý text

ostatní | 28. 8. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

Zvýšení cen stravného od 1.9.2020

Vážení rodiče,
vzhledem ke zdražování potravin jsme nuceni od 1.9.2020 zvýšit ceny za stravné.
Rádi bychom zachovali kvalitu a pestrost potravin, dále musíme dodržet přísná pravidla plnění spotřebního koše.

Cena stravného pro školní rok 2020/2021

věková skupina 3-6 let - cena celkem 37,00 Kč,

věková skupina 7-10 let - cena celkem 39,00 Kč,


věková skupina 6-9 let - cena za oběd 23,00 Kč,

věková skupina 10 let - cena za oběd 26,00 Kč,

ostatní strávníci - cena za oběd 40,00 Kč.

Podrobný rozpis o cenách stravného včetně způsobu úhrady naleznete v sekci "Školní jídelna - dokumenty".

Z důvodu navýšení ceny prosím rodiče o změnu trvalého příkazu k datu 20.8.2020.
V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na tel. čísle 731 064 670, 739 416 626.

Děkuji za pochopení.
Semanín, 1.8.2020
Lenka Tůmová
vedoucí školní jídelny
celý text

ostatní | 2. 8. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek

Vysvědčení

Vážení rodiče,
v pátek dne 26. 06. 2020 v 9.20 hod. obdrží všichni žáci naší školy vysvědčení v parku obce Semanín. V případě nepříznivého počasí bude žákům vysvědčení předáno na sále kulturního domu v Semaníně.
V pátek 26. 06. 2020 ŠD v provozu nebude, obědy rovněž zajištěny nebudou.

Učebnice žáci odevzdají dne 22. 06. 2020 v ranních hodinách od 9:00 hod. – 12:00. Domů si zároveň odnesou své věci (kufříky a sportovní potřeby a jiné).
Po dobu letních prázdnin bude v budově školy probíhat plánovaná rekonstrukce.
V období od 25. 08. – 31. 08. 2020 (přípravný týden) sledujte webové stránky školy.
V tyto dny již bude jasné, jakým způsobem harmonogram rekonstrukce ovlivní vstup do nového školního roku.

celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Administrátor webových stránek
první předchozí
ze 2
poslední