Navigace

Obsah

Zaměstnanci ZŠ

Mgr. Marta Lederová, ředitelka školy, třídní učitelka 1. třídy, tel: 465 539 147, skola.semanin@seznam.cz

Mgr. Michaela Veselá, zástupce ředitele, výchovná poradkyně, metodička prevence, třídní učitelka 2. a 3. třídy, tel: 777 215 149, vesela.michaela1@seznam.cz

Mgr. Lenka Macková, třídní učitelka 4. a 5. třídy, tel: 465 539 147

Mgr. Marta Lázničková, učitelka

Mgr. Hana Konvalinová, učitelka

Ing.,Mgr. Světlana Barešová, školní asistentka, učitelka tel: 774 915 321

Mgr. Anna Šimečková, asistentka pedagoga

Hana Pechanec, vychovatelka - školní družina, tel: 776 176 200

Jana Klementová, školnice, tel: 465 539 147

 Lucie Benešová, kuchařka, tel: 731 481 867

Jana Machová, vedoucí školní jídelny,  tel: 731 481 867