Navigace

Obsah

Zaměstnanci ZŠ

Mgr. Michaela Veselá, ředitelka školy, třídní učitelka 1. třídy a 3. třídy, výchovná poradkyně,

tel.: 465 539 147; 777 215 149, skola.semanin@seznam.cz, vesela.michaela1@seznam.cz

Mgr. Lenka Macková, třídní učitelka 4. a 5. třídy, zástupce ředitele, metodik prevence, tel.: 465 539 147

Mgr., Ing. Světlana Barešová, učitelka, školní asistentka, tel.: 774 915 321

Mgr. Hana Konvalinová, učitelka

Hana Pechanec, vychovatelka - školní družina, tel: 776 176 200

Jana Klementová, školnice, tel: 465 539 147

Lucie Benešová, kuchařka, tel: 731 064 670

Lenka Tůmová, vedoucí školní jídelny,  tel: 731 064 670, 739 416 626