Navigace

Obsah

27.08.2021

Třídní schůzka

Třídní schůzka v MŠ se bude konat 7.9. od 15:00h ve třídě Žabiček. Těšíme se na účast všech rodičů.

Detail Aktuálně

27.08.2021

Děti, které se vrací ze zahraničí

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 9.7.2021 se upravují pravidla pro návrat dětí ze zahraničí. Přesná pravidla naleznete v příloze. Děkujeme za dodržení pokynů a těšíme se na Vás.

Detail Aktuálně

27.08.2021

Vracení přeplatků za stravné

Vážení rodiče,

Detail Aktuálně

28.07.2021

Přeplatky za stravné

Vracení přeplatků za stravné.

Detail Aktuálně

25.06.2021

Informace k opravným zkouškám

Bohužel ne úplně všem žákům se podařilo proplout úskalími druhého pololetí tak, aby byli hodnoceni ve všech předmětech stupněm alespoň dostatečný. Pokud měli nedostatečnou jednu nebo dvě, mohou vykonat na konci prázdnin opravné zkoušky a pokud uspějí, postoupí do vyššího ročníku.

Detail Aktuálně

27.08.2021

Třídní schůzka

Třídní schůzka v MŠ se bude konat 7.9. od 15:00h ve třídě Žabiček. Těšíme se na účast všech rodičů.

Detail Aktuálně

27.08.2021

Děti, které se vrací ze zahraničí

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 9.7.2021 se upravují pravidla pro návrat dětí ze zahraničí. Přesná pravidla naleznete v příloze. Děkujeme za dodržení pokynů a těšíme se na Vás.

Detail Aktuálně

27.08.2021

Vracení přeplatků za stravné

Vážení rodiče,

Detail Aktuálně

28.07.2021

Přeplatky za stravné

Vracení přeplatků za stravné.

Detail Aktuálně

25.06.2021

Informace k opravným zkouškám

Bohužel ne úplně všem žákům se podařilo proplout úskalími druhého pololetí tak, aby byli hodnoceni ve všech předmětech stupněm alespoň dostatečný. Pokud měli nedostatečnou jednu nebo dvě, mohou vykonat na konci prázdnin opravné zkoušky a pokud uspějí, postoupí do vyššího ročníku.

Detail Aktuálně

Provoz školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče.

Blíží se začátek nového školního roku 2021/22, věříme, že proběhne pokud možno bez onemocnění covid-19. V manuálu pro provoz škol, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsou popsány postupy pro zahájení nového školního roku. Jejich přehled naleznete v následujícím textu.

Přejeme dětem i Vám rodičům klidný start do školního roku 2021-2022, pevné zdraví a co nejméně omezení provozu školy.

 

Obecné informace a doporučení

· Žáci nemusí mít před prvním příchodem potvrzení o bezinfekčnosti.

· Každá dospělá osoba je povinna při vstupu do školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty.

· Žáci jsou povinni při vstupu do školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty (ve třídách mohou sejmout).

· Zákonní zástupci aktualizují na vyzvání třídního učitele kontakty.

· Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

· Pohyb třetích osob ve škole je omezen. Návštěvy se musí hlásit v kanceláři a dále se řídí pokyny pracovníků školy.

 

1. Příchod do školy:

· Příchod žáků není nijak omezen. Po přezutí odcházejí samostatně do své třídy.

· Žáci si před vstupem do třídy dezinfikují ruce.

· Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí hygienických opatření minimalizujících styk s žáky.

 

2. Testování:

Žáci se testují antigenními neinvazivními testy třikrát:

1. 9. 2021 kromě žáků 1. ročníku, kteří se budou testovat 2. 9. 2021, všichni pak 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021 od 7.00 do 7:25 ve své třídě za přítomnosti třídního učitele.

V případě, že žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, pak si provede test bezprostředně po příchodu do školy v součinnosti se svým třídním učitelem.

 

Žák se netestuje, pokud má potvrzení, že:

· Uplynulo 14 dnů po plně dokončeném očkování.

· Prodělal onemocnění covid-19 (nejvýše 180 dní od prvního pozitivního testu).

· Přinese potvrzení o negativním testu na odběrovém místě.

Pokud se žák nepodrobí testování, pak musí používat zdravotnickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (kromě konzumace potravin, včetně nápojů).

 

Pokud je výsledek testu pozitivní, pak:

- Žák s pozitivním testem odchází do izolační místnosti do doby převzetí zákonným zástupcem.

- Žák s negativním výsledkem, který se nachází ve skupině s pozitivně testovaným musí se svým zákonným zástupcem opustit školu také (nemusí být v izolační místnosti).

 

3. Školní jídelna:

· Žáci se stravují v jídelně v běžném režimu.

· Při vstupu si žáci vydezinfikují ruce.

· Během konzumace stravy žáci odkládají roušku.

 

4. Školní družina:

· Provoz školní družiny je v běžném režimu, bez omezení.

· Žáci se ve školní družině netestují .

 

 

V Semaníně dne 30. 8. 2021                                                                                     Mgr. Michaela Veselá ředitelka školy