Navigace

Obsah

Plavecký kurz v roce 2022

Vážení rodiče, v letošním roce budou děti navštěvovat plavecký kurz v Litomyšli. Veškeré potřrebné informace naleznete v přiložených dokumentech. 

Tiskopis-potvrzení o zaplacení.xls (36.5 kB)

Příspěvky ZP na plavání.docx (17.03 kB)

informace pro rodiče.docx (14.03 kB)

20.12.2021

Návštěva kostela

návštěva kostela

Detail

20.12.2021

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Vánoční besídka u Žabiček a Rybiček.

Detail

06.12.2021

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka 3.12.2021

Detail

12.11.2021

Lampiónový průvod

Lampiónový průvod

Lampiónový průvod

Detail

11.11.2021

Drakiáda Žabičky

Drakiáda Žabičky

Drakiáda

Detail

Vystoupení pro seniory

Vystoupení dětí pro seniory, které se mělo konat tento pátek 5. 11. 2021, je pro děti zrušeno. Celé vystoupení jsme s dětmi natočili a bude senorům puštěno ze záznamu. Děkujeme rodičům za spolupráci

26.01.2022

Karanténa

Informace

Detail Aktuálně

25.11.2021

Poděkování

Mnohokrát děkujeme paní Melšové za finanční sponzorský dar, který využijeme na nákup hraček do mateřské školy. Kolektiv MŠ

Detail Aktuálně

20.10.2021

Uzavření mateřské školy v období vánočních prázdnin

Zřizovatel Základní školy a mateřské školy Pramínek Semanín povoluje uzavření MŠ v období od 23.12.2021 - 31.12.2021.

Detail Aktuálně

20.10.2021

Lampionový průvod

Vážení rodiče, ve čtvrtek 11.11.2021 pořádáme pro děti lampionový průvod. Sraz je u mateřské školy v 17:00 hod. Děti si přinesou lampion a mohou si donést i vyřezanou dýni, kterou si vystavíme na zahradě MŠ. Po celou dobu akce si za děti zodpovídají rodiče. Těšíme se na Vás.

Detail Aktuálně

27.08.2021

Třídní schůzka

Třídní schůzka v MŠ se bude konat 7.9. od 15:00h ve třídě Žabiček. Těšíme se na účast všech rodičů.

Detail Aktuálně

26.01.2022

Karanténa

Informace

Detail Aktuálně

25.11.2021

Poděkování

Mnohokrát děkujeme paní Melšové za finanční sponzorský dar, který využijeme na nákup hraček do mateřské školy. Kolektiv MŠ

Detail Aktuálně

20.10.2021

Uzavření mateřské školy v období vánočních prázdnin

Zřizovatel Základní školy a mateřské školy Pramínek Semanín povoluje uzavření MŠ v období od 23.12.2021 - 31.12.2021.

Detail Aktuálně

20.10.2021

Lampionový průvod

Vážení rodiče, ve čtvrtek 11.11.2021 pořádáme pro děti lampionový průvod. Sraz je u mateřské školy v 17:00 hod. Děti si přinesou lampion a mohou si donést i vyřezanou dýni, kterou si vystavíme na zahradě MŠ. Po celou dobu akce si za děti zodpovídají rodiče. Těšíme se na Vás.

Detail Aktuálně

27.08.2021

Třídní schůzka

Třídní schůzka v MŠ se bude konat 7.9. od 15:00h ve třídě Žabiček. Těšíme se na účast všech rodičů.

Detail Aktuálně

Provoz školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče.

Blíží se začátek nového školního roku 2021/22, věříme, že proběhne pokud možno bez onemocnění covid-19. V manuálu pro provoz škol, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsou popsány postupy pro zahájení nového školního roku. Jejich přehled naleznete v následujícím textu.

Přejeme dětem i Vám rodičům klidný start do školního roku 2021-2022, pevné zdraví a co nejméně omezení provozu školy.

 

Obecné informace a doporučení

· Žáci nemusí mít před prvním příchodem potvrzení o bezinfekčnosti.

· Každá dospělá osoba je povinna při vstupu do školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty.

· Žáci jsou povinni při vstupu do školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty (ve třídách mohou sejmout).

· Zákonní zástupci aktualizují na vyzvání třídního učitele kontakty.

· Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

· Pohyb třetích osob ve škole je omezen. Návštěvy se musí hlásit v kanceláři a dále se řídí pokyny pracovníků školy.

 

1. Příchod do školy:

· Příchod žáků není nijak omezen. Po přezutí odcházejí samostatně do své třídy.

· Žáci si před vstupem do třídy dezinfikují ruce.

· Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí hygienických opatření minimalizujících styk s žáky.

 

2. Testování:

Žáci se testují antigenními neinvazivními testy třikrát:

1. 9. 2021 kromě žáků 1. ročníku, kteří se budou testovat 2. 9. 2021, všichni pak 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021 od 7.00 do 7:25 ve své třídě za přítomnosti třídního učitele.

V případě, že žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, pak si provede test bezprostředně po příchodu do školy v součinnosti se svým třídním učitelem.

 

Žák se netestuje, pokud má potvrzení, že:

· Uplynulo 14 dnů po plně dokončeném očkování.

· Prodělal onemocnění covid-19 (nejvýše 180 dní od prvního pozitivního testu).

· Přinese potvrzení o negativním testu na odběrovém místě.

Pokud se žák nepodrobí testování, pak musí používat zdravotnickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (kromě konzumace potravin, včetně nápojů).

 

Pokud je výsledek testu pozitivní, pak:

- Žák s pozitivním testem odchází do izolační místnosti do doby převzetí zákonným zástupcem.

- Žák s negativním výsledkem, který se nachází ve skupině s pozitivně testovaným musí se svým zákonným zástupcem opustit školu také (nemusí být v izolační místnosti).

 

3. Školní jídelna:

· Žáci se stravují v jídelně v běžném režimu.

· Při vstupu si žáci vydezinfikují ruce.

· Během konzumace stravy žáci odkládají roušku.

 

4. Školní družina:

· Provoz školní družiny je v běžném režimu, bez omezení.

· Žáci se ve školní družině netestují .

 

 

V Semaníně dne 30. 8. 2021                                                                                     Mgr. Michaela Veselá ředitelka školy