Navigace

Obsah

Plánované akce do konce školního roku 2021/2022 

V příloze naleznete předběžný seznam akcí, které plánujeme uskutečnit do konce tohoto školního roku. Mohou proběhnout změny, vždy budete upozorněni s dostatečným předstihem.

PLÁN AKCÍ upravený.docx (14.85 kB)

 

Desatero prvňáčka

Desatero

 

 

 

Zápis do 1. třídy na školní rok 2022/23

Yápis do 1. třídy na rok 2022-23

KWE015 - Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz)

Informace k zápisu do 1. třídy na školní rok 2022-23  zápis 1..docx (18.78 kB)

Školní knihovna pro děti

Školní knihovna

 

 

Plavecký kurz v roce 2022

Vážení rodiče, v letošním roce budou děti navštěvovat plavecký kurz v Litomyšli. Veškeré potřrebné informace naleznete v přiložených dokumentech. 

Tiskopis-potvrzení o zaplacení.xls (36.5 kB)

Příspěvky ZP na plavání.docx (17.03 kB)

informace pro rodiče.docx (14.03 kB)

28.06.2022

Zvýšení stravného od 09/2022

Informace o zvýšení platby stravného

Detail Aktuálně

26.06.2022

Příspěvek na školní pomůcky pro děti s trvalým bydlištěm v Semaníně

Čerpání příspěvku pro žáky základní školy Semanín

Detail Aktuálně

23.06.2022

Poděkování

Děkujeme rodičům za příspěvek v rámci vystoupení ke "Dni matek", byl použit na občerstvení a částečně na zaplacení programu na "Rozloučení s předškoláky."

Detail Aktuálně

09.06.2022

Příloha

Žádost o přijetí

Detail Aktuálně

09.06.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do MŠ

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

Detail Aktuálně

28.06.2022

Zvýšení stravného od 09/2022

Informace o zvýšení platby stravného

Detail Aktuálně

26.06.2022

Příspěvek na školní pomůcky pro děti s trvalým bydlištěm v Semaníně

Čerpání příspěvku pro žáky základní školy Semanín

Detail Aktuálně

23.06.2022

Poděkování

Děkujeme rodičům za příspěvek v rámci vystoupení ke "Dni matek", byl použit na občerstvení a částečně na zaplacení programu na "Rozloučení s předškoláky."

Detail Aktuálně

09.06.2022

Příloha

Žádost o přijetí

Detail Aktuálně

09.06.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do MŠ

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

Detail Aktuálně

Provoz školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče.

Blíží se začátek nového školního roku 2021/22, věříme, že proběhne pokud možno bez onemocnění covid-19. V manuálu pro provoz škol, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsou popsány postupy pro zahájení nového školního roku. Jejich přehled naleznete v následujícím textu.

Přejeme dětem i Vám rodičům klidný start do školního roku 2021-2022, pevné zdraví a co nejméně omezení provozu školy.

 

Obecné informace a doporučení

· Žáci nemusí mít před prvním příchodem potvrzení o bezinfekčnosti.

· Každá dospělá osoba je povinna při vstupu do školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty.

· Žáci jsou povinni při vstupu do školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty (ve třídách mohou sejmout).

· Zákonní zástupci aktualizují na vyzvání třídního učitele kontakty.

· Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

· Pohyb třetích osob ve škole je omezen. Návštěvy se musí hlásit v kanceláři a dále se řídí pokyny pracovníků školy.

 

1. Příchod do školy:

· Příchod žáků není nijak omezen. Po přezutí odcházejí samostatně do své třídy.

· Žáci si před vstupem do třídy dezinfikují ruce.

· Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí hygienických opatření minimalizujících styk s žáky.

 

2. Testování:

Žáci se testují antigenními neinvazivními testy třikrát:

1. 9. 2021 kromě žáků 1. ročníku, kteří se budou testovat 2. 9. 2021, všichni pak 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021 od 7.00 do 7:25 ve své třídě za přítomnosti třídního učitele.

V případě, že žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, pak si provede test bezprostředně po příchodu do školy v součinnosti se svým třídním učitelem.

 

Žák se netestuje, pokud má potvrzení, že:

· Uplynulo 14 dnů po plně dokončeném očkování.

· Prodělal onemocnění covid-19 (nejvýše 180 dní od prvního pozitivního testu).

· Přinese potvrzení o negativním testu na odběrovém místě.

Pokud se žák nepodrobí testování, pak musí používat zdravotnickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (kromě konzumace potravin, včetně nápojů).

 

Pokud je výsledek testu pozitivní, pak:

- Žák s pozitivním testem odchází do izolační místnosti do doby převzetí zákonným zástupcem.

- Žák s negativním výsledkem, který se nachází ve skupině s pozitivně testovaným musí se svým zákonným zástupcem opustit školu také (nemusí být v izolační místnosti).

 

3. Školní jídelna:

· Žáci se stravují v jídelně v běžném režimu.

· Při vstupu si žáci vydezinfikují ruce.

· Během konzumace stravy žáci odkládají roušku.

 

4. Školní družina:

· Provoz školní družiny je v běžném režimu, bez omezení.

· Žáci se ve školní družině netestují .

 

 

V Semaníně dne 30. 8. 2021                                                                                     Mgr. Michaela Veselá ředitelka školy